Rekisteri-ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi
Tmi Anun kakut asiakastietorekisteri.

2. Rekisterinpitäjä
Nimi: Tmi Anun kakut 
Y-tunnus: 2859720-8
Osoite: Nikunkuja 4
Postinumero: 86600
Postitoimipaikka: Haapavesi 
Puhelinnumero: 045-1523111
Sähköpostiosoite: info@anunkakut.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Tmi Anun kakut
Nimi: Anu Kiljunen
Osoite: Nikunkuja 4
Postinumero: 86600
Postitoimipaikka: Haapavesi
Puhelinnumero: 045-1523111
Sähköposti: info@anunkakut.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Tmi Anun kakut
Nimi: Anu Kiljunen
Osoite: Nikunkuja 4
Postinumero: 86600
Postitoimipaikka: Haapavesi
Puhelinnumero: 045-1523111
Sähköposti: info@anunkakut.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen tai henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimitusosoite ja Y-tunnus.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään puheluiden/sähköpostien/viestien välityksellä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaus
Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Rekisterinpitäjä on vaitiolovelvollinen ja pitää salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. Käytämme annettuja henkilötietoja tuotteiden toimittamiseen, emmekä pidä asiakasrekisteriä yksityishenkilöistä.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.